Kwaliteit


Objectief “nul gebreken”

Er kunnen zich altijd onvoorzienigheden voordoen tijdens de productie.Wij eisen van al de productie-eenheden waarmee we samenwerken dat ze procedures en snelle en efficiënte oplossingen hebben wanneer er zich iets dergelijks zou voordoen.

Het kaliber van het produkt, het traceren en de HACCP, alles wordt in het werk gesteld zodat we aan onze klanten en onze verbruikers kunnen verzekeren dat het produkt dat ze bij ons kopen zonder gebreken is en dat het zonder zorgen mag verbruikt worden.
Daarenboven gaat onze kwaliteitsverantwoordelijke regelmatig over tot audits bij onze fabrikanten. Op deze wijze worden zij geëvalueerd en vervolgens goedgekeurd of simpelweg tot de orde geroepen indien er fouten zouden zijn waargenomen.

Dimi s.a.
is now certified
IFS Broker
(Higher Level)